Aşı Takvimi

GİRİŞ

Aşılama, enfksiyöz hastalıkların önlenmesinde en güvenli yollardan birisi olup, küçük hayvan hekimliğinde uygulanan en yaygın prosedürlerdendir.

GENEL BİLGİLER :

1- Genel aşılama öncesi gerekli görülen doz ve sürede ekto( =dış) ve endo( =iç) antiparaziter ilaç uygulaması yapılmalıdır.

2- İmmunsupresif ilaçlar ve kemoterapi alan köpekler aşılanmamalıdır.

3- Sağlıklı kedi ve köpekler aşılanmalıdır.

4- Hayvanlarda enfeksiyoz bir hastalık inkubasyon ( kuluçka ) doneminde ise, yetersiz beslenme ya da paraziter enfeksiyon soz konusu ise, nakliye ya da çevresel şartlar yüzünde stres altında ve immunosupresyona yani bağışıklık sistemi baskıya uğramış ise yeterli immun yanıt bağışıklık oluşmayabilir.

5- Aşılama önerildigi gibi uygulanmamış ise yeterli bağışıklık yanıt oluşmayabilir.

6- Sadece veteriner hekim kullanımına mahsustur.

7- Hayvan hastanesi, veteriner poliklinik ve veteriner muayene ruhsatına sahip yerlerde veteriner hekim ve/veya kontrolünde veteriner sağlık teknikeri/teknisyeni tarafından yapılmalıdır.

8- Diğer protein preparatlarında olduğu gibi nadiren de olsa anafilaktik şok ( =aşırı duyarlılık reaksiyonları ) görülebilir.

9- Aşı güvenliği açısından saklama koşulları 2-8 oC arasında olmalıdır.

KÖPEKLER İÇİN YAPILAN AŞILAR VE AŞI TAKVİMİ

*Yetişkin ve yavru köpeklerde aşılama gerektiren bazı hastalıklar bulunmaktadır. Köpekler için karma aşı olarak adlandırılan 2li ve 5li aşılar vardır. Bunlar köpek distemper vırus ( gençlik hastalığı ) , köpek parvovırus ( kanlı ishal ) , köpek adeno Tıp 1 ve Tıp 2 vırus paraınfluenza vırus enfekiyonu , leptospiro etkenlerine enfeksiyonlarına karşı koruyucu aşılama amacıyla yapılır.

-Köpek Adeno vırus Tıp 1 tarafından oluşturulan İnfeksiyöz Hepatitis'e karşı da koruma sağlanır.

!!! Bu hastalıklar ölümcül ve bulaşıcıdır.

!!! Karma Aşılar, köpek yavrularında aşılama programlarının temelini oluşturmaktadır ve önerilen aşılama programının bir parçasıdır. Her yıl tekrarlanması gerekmektedir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*A GRUBU YAVRU : Annesi aşısız veya annesini yeterince emememiş, annesi doğumda ölmüş yavru

-En erken 30 günlük iken sağlıklı bir yavruya ikilli karma aşı DP ( Distemper-Parvo )

1-Primer Aşılama : İlk defa yapılan sağlıklı köpeklerde ilk birinci dozu uygulanır.

2-Tekrar Aşılama : 21-24 gün sonra yeterli bağışıklık oluşması için tekrar ikinci bir doz uygulanır.

*B GRUBU YAVRU : Annesi aşılı, ilk ağız sütünü almış, yeterince emmiş, sütten kesilmiş/kesilecek durumda olan yavru

-En erken 53 günlük iken sağlıklı bir yavruya beşli karma aşı DHPPi+LEPTO ( Distemper-Hepatitis-Parvo-Influenza ) - (Leptosiprosis spp. )

1-Primer Aşılama : İlk defa yapılan sağlıklı köpeklerde ilk birinci dozu uygulanır.

2-Tekrar Aşılama : 21-24 gün sonra yeterli bağışıklık oluşması için tekrar ikinci bir doz uygulanır.

3-Yıllık Tekrar : Aşının her yıl tek doz tekrarlanması gerekir.

**Bronchicie CAe ( Köpek Bronşitis Aşısı ) Sekiz haftalık ve daha büyük köpeklerde Bordotella bronchiseptica'nın neden olduğu köpeklerdeki Enfeksiyöz Trakeo Bronşitis karşı korunmasında sağlıklı köpeklere yapılanbir aşıdır.

1-Primer Aşılama : İlk defa yapılan sağlıklı köpeklerde ilk birinci dozu uygulanır.

2-Tekrar Aşılama : 21-24 gün sonra yeterli bağışıklık oluşması için tekrar ikinci bir doz uygulanır.

3-Yıllık Tekrar : Aşının her yıl tek doz tekrarlanması gerekir.

***Kuduz aşısı ; kuduz hastalığına karşı sıcakkanlı her evcil memeli hayvanın ve köpeklerin de olması gereken bir aşısıdır.

Yıllık Tekrar : Aşının her yıl tek doz tekrarlanması gerekir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KEDİLER İÇİN YAPILAN AŞILAR VE AŞI TAKVİMİ

*Yetişkin ve yavru kedilerde aşılama gerektiren bazı hastalıklar bulunmaktadır. Kedilerde Herpes vırus, Calici vırus ve Panleucopenia karşı ( Kedi gençlik hastalığı ) aşılama yapılır. Bu hastalıklar ölümcül ve bulaşıcıdır.

1-Primer Aşılama : İlk defa yapılan sağlıklı kedilerde ilk birinci dozu uygulanır.

2-Tekrar Aşılama : 21-24 gün sonra yeterli bağışıklık oluşması için tekrar ikinci bir doz uygulanır.

3-Yıllık Tekrar : Aşının her yıl tek doz tekrarlanması gerekir.

**Feline Leukemia Vırus(FeLV) ve FeLV infeksiyonlarına bağlı hastalıklar tarafından oluşturulan persistent viremiyi ve lenfoid tümörleri önlemek için aşılamada kullanılır.

1-Primer Aşılama : İlk defa yapılan sağlıklı kedilerde ilk birinci dozu uygulanır.

2-Tekrar Aşılama : 21-24 gün sonra yeterli bağışıklık oluşması için tekrar ikinci bir doz uygulanır.

3-Yıllık Tekrar : Aşının her yıl tek doz tekrarlanması gerekir.

***Kuduz aşısı ; kuduz hastalığına karşı sıcakkanlı her evcil memeli hayvanın ve kedilerin de olması gereken bir aşısıdır.

Yıllık Tekrar : Aşının her yıl tek doz tekrarlanması gerekir.