Koruyucu Hekimlik Hizmetleri

- GENEL MUAYENE

Kliniğimizi ilk kez ve rutin ziyaretlerini gerçekleştiren hastaya uygulanacak aşı ve antiparaziter programdan önce genel sistematik muayenesi yapılır.

 

- AŞILAMA PROGRAMI

Kliniğimizde her yaş grubundaki hayvan için uygun bir aşı programı hazırlanıp uygulanmaktadır. İlk kez aşılanacak olan hayvanların genel sağlık kontrolleri yapılmakta gerekli durumlarda hızlı testler yapılarak kontrolden sonra aşılmaya geçilmektedir. Sonraki randevu ve uygulama tekrarları hasta sahiplerine telefon, kısa mesaj veya e-mail yoluyla bildirilmektedir. İyi ve etkin bir anti-paraziter uygulamadan sonra aşılamaya geçilmelidir.

*Eğer anne kedi veya köpek aşılı ise sütten kesildikten sonra aşılamaya geçilir. Bu süre en az 45-60 gün arasında değişir.

*Eğer anne kedi veya köpek aşılı değilse en erken 30 günlükken aşılama işlemine başlanabilir. Tabi süreçte iç parazit uygulaması 7-14-21. günlerde uygun ilaçlama yapılır.

 

KÖPEKLERDE AŞILAMA GEREKTİREN ENFEKSİYÖZ  HASTALIKLAR :

1-CANİN DİSTEMPER(KÖPEK GENÇLİK HASTALIĞI)

2-ENFEKSİYÖZ CANİN HEPATİTİS(BULAŞICI K.CİĞER HASTALIĞI)

3-PARAİNFLUENZA 2 ENFEKSİYONU(SOLUNUM YOLLARI ENF)

4-PARVOVİRUS ENFEKSİYONU(KANLI İSHAL HASTALIĞI)

5-LEPTOSPİROZİS(SARILIK HASTALIĞI)

6-KUDUZ

7-ENFEKSİYÖZ TRAHEOBRONŞİTİS(ÜST SOL. YOLLARI ENF.)

8-CANİN CORONAVİRUS ENFEKSİYONU(KÖPEK YEŞİL İSHAL HAST.)

9-LYME DİSEASE( KENE HASTALIĞI)

10-MANTAR ENFEKSİYONU(RİNGWORM)

KEDİLERDE AŞILAMA GEREKTİREN HASTALIKLAR:

1-FELİNE RHİNOTRACHEİTİS(KEDİ NEZLESİ)

2-FELİNE CALİCİVIRUS

3-FELİNE PANLEUKOPENİA(KEDİ GENÇLİK HASTALIĞI)

4-KUDUZ

5-FELİNE LEUKEMİA VIRUS(FeLV)

6-FELİNE IMMUNODEFİCİENCY VIRUS(FIV)(=KEDİ IMMUN YETMEZLİK VIRUSU)

 

- ANTİPARAZİTER UYGULAMA

Antiparaziter uygulama kapsamında iç ve dış parazitlere ve bunlardan hem onlarda hem de halk sağlına karşı koruyucu uygulamalar yapılmaktadır. Uygulama tekrarları mevsime ve hastanın yaşam biçimine göre uygun aralıklarla öngörülür ver hasta sahibi bilgilendirilir.

I-İç Parazit Uygulaması : Kedi ve köpeklerde iç parazit denince şerit,kıl kurdu ve yassı kurtlar anlaşılır. Her yaş ve dönmede parazitler vücudun besinine ortak olduğu için ve bağışıklık sistemini baskıladıkları için önemli bir uygulamadır. Özellikle yavruluk  döneminde iç parazitler anne sütüyle yavru geçtiği için gelişimine engel olabileceği gibi, kusma ve ishale bağlı bozukluklar, hatta yoğun askarid enfastasyonunda ölüme bile yol açabilir. Ayrıca hem halk sağlığı açısından kedi ve köpeklerin tüylerinde parazit yumurtalarının insanların vücuduna girmesi tehlike arz etmektedir. Özellikle çoban köpeklerinin beslenme şekli ve yaşadığı çevre göz önüne alınırsa koyunlarda oluşan Delibaş hastalığının konakçısı olmaktadır. Gerek kırsal yaşam alanında olsun gerek sosyal yaşam alanında kedi ve köpeklerin parazit uygulamalarının zamanında yapılması gerekir.

II-Dış Parazit Uygulama : Kedi ve köpeklerin en çok görülen dış parazitleri bit, pire ve kenedir. Bu parazitler canlının vücudunda kaşıntı, tüy dökülmesi, dermatitis dediğimiz deri hastalığından kilo kaybı, hatta kan kaybına varan derecelerde kayılar olşturur. Ayrıca bu parazitler kedi ve köpeklere bazı önemli hastalıkları taşır ve bulaştırır. Pire vücutta genelde tüyler arasında yerleşir. Yumurtlayarak üremeye devam eder. Ayrıca kaşıntı sonucu bazı yaralar hatta alerjik deri hastalığı oluşturur. Bu durumda pire ilacı uygulandıktan sonra da deride oluşan yaralar ayrıca tedavi edilmedir. Keneler deriye yapışarak kan emerek beslenirler. Yeterince kan emip olgunlaşıp vücuttan düşüp başka formlarda tekrar kan emmek için konakçı ararlar. Daha çok vücudun derisinin ince ve tüysüz bölgelerinde yerleşirler. Kulak ucu, koltuk altı, kasık bölgesi , kuyruk bölgesi gibi yerlerde yaygın olurlar. Hava sıcaklığının arttığı yaz aylarında daha yoğun görülürler. Diğer zamanlarda olacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Bit, pire ve kene konakçıya özel olduğu için dış parazit ve çevre ilaçlamasına dikkat etmek gerekir.

- MİCROCHİP UYGULAMASI

Her hayvan için pirinç tanesi büyüklüğündeki çip, biyolojik uyumlu özel bir maddeden yapılmakta ve hayvana zararı olmaksızın derialtı yolla uygulanıp buradaki bağdoku ile birleşerek ömür boyu kalmaktadır. Hayvan sahibi ile hekimin beraberce dolduracağı formda yer alan hayvana ait bilgiler ve çip numarası, sanal ortamda veritabanına kaydedilmekte ve özel okuyucusu sayesinde numara okunup gerektiğinde bu bilgilere ulaşılabilmektedir. Mikroçip uygulamasının zorunlu tutulduğu tüm ülkelerde ülkeye giren pet, gümrük kapılarında kayıt altına alınmaktadır. Kayıt altına alınacak tüm hayvanların, ISO standartlarna uygun bir mikroçip taşıması istenmektedir. Ülkeye girişte yapılan bu kayıt sonucunda pet, ülke veritabanına sizin adınıza kaydedilmiş olmakta ve kimliği herhangi bir kayıp durumunda belirlenebilmektedir. Pet kimlik ile Europetnet ve Interpetnet arasında entegrasyon çalışmaları devam etmekte olup, bu organizasyonlar, mikroçip implantasyonu uygulanan ülkelerdeki veritabanlarını bir araya getirmeye çalışmaktadır.

(0)