Özel Muayene

- MİKROSKOBİK MUAYENE : Yüksek ateşle seyreden durumlarda kan parazitlerinin sürme froti yöntemiyle tespiti ve teşhisine yönelik yapılan muayeneyi kapsar. Vücutta olan enfeksiyon varlığında kan numunesinin özel boyalarla boyanarak bakteriyel enfeksiyonun tipini tespit etmek açısında kullanılır. İdrar yolu enfeksiyonları ve direkt bakıda görülen idrar taşlarının tespit edilerek tedavi uygulanacak yol ve çözücü ilaçlı mama kullanımına yardımcı olmaktadır. Dışkıda direk bakıda görülen parazitlerin tespiti, özel solüsyonlar kullanılarak bağırsak ve akciğer parazitlerinin tespit ve göç formlarının tepsi edilmesine yardımcı olmaktadır. Kaşıntılı deri hastalıklarında kazıntı alınarak mikroskop altında uyuz etkeninin tespiti için kullanılır.

-DERİ MUAYENESİ(WOOD LAMBASIYLA) : Kedi ve köpeklerde deride meydana gelen tüy dökülmelerinin özel floresanlı lambalarla muayenesinin yapılması esasına dayanmaktadır. Kedi ve köpeklerde özellikle mantar enfeksiyonunun tespitine yardımcı olmaktadır. Kimyasal temas sonrasında oluşan deride bozukluğun kısmen tespitine yardımcı olur.

- GÖZ MUAYENESİ : Kedi ve köpeklerde oluşan sistemik enfeksiyon ve geçirdiği viral hastalıklar sonucu göz,göz kapağı ve gözün iç kısmında bazı değişiklikler olur. Bunlar oftalmaskop dediğimiz cihazlarla maueyene edilerek renk değişikliği, şişlik ve görme bozukluğu gibi durumlar tespit edilir.

- KULAK MUAYENESİ : Kedi ve köpeklerde kulak 3 kısımdan oluşmaktadır. Kulak kepçesi, kulak yolu ve iç kulak olarak sıralayabiliriz. Kulak kepçesi uzun ve tüylü olan köpek ırklarında kulak enfeksiyonu ve yabancı cisim pisi pisi otu çok görülür. Bunların tespiti için otoskop dediğimiz özel cihazlarla yapılmaktadır.

(0)